OSP ŹREBCE rok założenia 1926


   

  Historia jednostki napisana została na podstawie wywiadu i dokumentów udostępnionych przez prezesa Czesława Mazurka, naczelnika Tomasza Bartnika, skarbnika Józefa Buśko, Archiwum Państwowego w Zamościu i Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie oraz publikacji „Straże Pożarne na Zamojszczyźnie” płk. poż. Mieczysława Skiby oraz informacji uzyskanych od Pani Ireny Dudek Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP w Sułowie i w rozmowach z mieszkańcami i strażakami z miejscowej OSP, które przeprowadził i udokumentował kronikarz tej jednostki Mieczysław Mazurek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Źrebcach powstała w 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi oraz proboszcza parafii Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie ks.Andrzeja Wadowskiego i kierownika miejscowej szkoły Kazimierza Smutka. Zebranie organizacyjne odbyło się w mieszkaniu Ewy Pietrzniak na którym to Kazimierz Smutek zebraną młodzież zapoznał ze statutem OSP a Andrzej Pietrzniak zapisywał ochotników. Prace organizacyjne prowadzili Jan Bartnik  s. Jacentego, Marcin Bartnik s. Tomasza, Piotr Mazurek i Michał Mazur.

Pierwszymi strażakami byli: Kruk Michał, Bartnik Ludwik, Bartnik Jan s. Wojciecha, Wypych Jan, Bartnik Wincenty s. Krzysztofa, Bartnik Jakub, Hanaka Piotr, Mazur Antoni, Bartnik Andrzej, Bartnik Michał s. Tomasza i z Kolonii Sułów Ćwik Jan oraz Bulak Józef.  Pierwszym prezesem wybrano ks. Andrzeja Wadowskiego.  Na naczelnika powołano Kazimierza Smutka.

Oto założyciele miejscowej OSP mieszkańcy wsi Źrebce;

Marcin Bartnik s Tomasza

                                                                             Michał  Mazur s.Antoniego

                                                                              Piotr Mazurek s. Wojciecha

Pierwszy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Prezes          ks  Andrzej Wadowski
 2. Naczelnik          Kazimierz Smutek
 3. Wiceprezes       Andrzej Tłoczek
 4. Sekretarz          Wojciech  Nosek
 5. Skarbnik           Jan Płoszaj
 6. Gospodarz        Marcin Bartnik s. Tomasza

W roku 1928 OSP zbudowała własne pomieszczenie przeznaczone na remizę strażacką, która pełniła różne funkcje. Była miejscem zbiórek strażackich, zebrań i zabaw wiejskich, święceń pokarmów wielkanocnych. W czasie uroczystości religijnych odprawiały się nabożeństwa na przykład z racji ” obchodów”, czyli poświęcenia pól. Po drugiej wojnie światowej  straż odstąpiła lokal z przeznaczeniem na salę lekcyjną dla miejscowej szkoły. Strażacy inicjowali przedsięwzięcia kulturalne i rozrywkowe. Zorganizowali  zespół,  który przedstawiał sztuki teatralne. Animatorami działalności teatralnej w ramach OSP byli początkowo miejscowi nauczyciele a później Andrzej Pietrzniak i jego brat Feliks. Oni to rozpisywali role dla strażaków aktorów i przeprowadzali próby sceniczne. W ramach strażackiego zespołu wystawiano na scenie różne utwory sceniczne. Utwory sceniczne przedstawiano nie tylko w Źrebcach ale i w okolicznych miejscowościach. Pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczano na zakup sprzętu strażackiego.

Z chwilą rozpoczęcia działalności strażackiej zakupiono ręczną sikawkę dwucylindrową, która czerpała wodę z beczkowozu. Transport sprzętu strażackiego do pożaru odbywał się specjalną furmanką parokonną.

przedwojenna-sikawka-pompa-strazacka-chelm-326613617[1]

W 1929 roku prezesem zostaje wybrany Marcin Bartnik, który pełni wraz z naczelnikiem Kazimierzem Smutkiem swoją funkcję do 1939 roku.


W 1933 roku spłonęła cała wieś, a powodem było suszenie lnu w piecu chlebowym po jego wypieku przez jedną z gospodyń Źrebieckich  w następstwie czego zajął się jej dom i sąsiednie budynki a następnie cała wieś. W tym czasie wiał silny wiatr, który rozprzestrzenił pożar na inne budynki, co przy zwartej zabudowie i drewnianych budynkach krytych słomą sprzyjało powstawaniu pożaru.


W roku 1939 wybrano nowy zarząd. Prezesem został Józef Bartnik s. Jana, a naczelnikiem Józef Bartnik.

Po wojnie OSP zajmowane pomieszczenia w remizie strażackiej przeznaczyła dla potrzeb działania miejscowej szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć lekcyjnych .

8 marca 1947 roku Komisja w składzie: Jan Gąsior Gromada Sułowiec, Stanisław Kurasiewicz Gromada Sułowiec i Adam Bartnik gromada Tworyczów dokonała pierwszych oględzin sprzętu i zaplecza OSP po II wojnie światowej.

W raporcie napisano „straż nieczynna”, dlatego że podczas okupacji niemieckiej wieś została wysiedlona. Wszystkie narzędzia strażackie są zaginione lub popsute .


W 1948 roku reaktywowano OSP i zrekonstruowano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Marcin Bartnik s. Tomasza, naczelnikiem Józef Hanaka s.Wojciecha ,     skarbnikiem Edward Chwiejczak, sekretarzem Jan Hanaka s. Marcina.


W 1954 roku OSP otrzymała motopompę PO-3 z Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Zakup motopompy sfinansowany był przez PZU.

MF3-1119
MF3-1119

Pierwszym mechanikiem był Eugeniusz Lipiec.

W roku  1954 na skarbnika wybrano Józefa Buśko, który pełnił tę funkcję przez 61 kolejnych lat aż do 2015r.


Rok 1956 przynosi zmiany w zarządzie. Sekretarzem zostaje wybrany Adolf Brodziak.

Na zdjęciu powyżej druhowie jednostki Źrebieckiej po cywilnemu z lat 50-tych, stoją od lewej: Hanaka Jan, Lipiec Eugeniusz, Rataj Jan, Braszko Aleksander, Hanaka Andrzej, Buśko Józef, Mazurek Eugeniusz, Poździk Jan, Brodziak Adolf, Braszko Michał, Pietrykowski Bolesław, Buśko Bronisław, Sobstel Józef, Bizior Mieczysław.

Od roku 1956 kiedy nadeszła tzw. odwilż polityczna po okresie rządów Bolesława Bieruta, określanych „stalinizmem” i po dojściu do władzy Władysława Gomółki wymiar z 1 ha obowiązkowych dostaw wyraźnie zmniejszył się. W czerwcu 1959 roku władze państwowe podjęły decyzję o powołaniu Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Zachęcano rolników do zakładania Kółek Rolniczych, których zadaniem było unowocześnianie rolnictwa indywidualnego poprzez udostępnianie maszyn i obsługi agrotechnicznej. Wiele inicjatywy w powołaniu Kółka Rolniczego w Źrebcach przejawiał ówczesny Dyrektor Technikum Rolniczego z Janowic k/Zamościa p.Jasielski oraz miejscowi gospodarze tacy jak; Buśko Józef s. Jana, Bartnik Marcin s. Tomasza, Mazur Michał, Chwiejczak Feliks, Mazurek Jakub, Zawiślak Edward. Przy współpracy istniejącego od przedwojnia Stronnictwa Ludowego oraz coraz bardziej prężnie działającej miejscowej jednostki OSP powstaje Kółko Rolnicze w Źrebcach.  Funkcję pierwszego Prezesa obejmuje Bartnik Marcin s. Tomasza.  Kolejnymi prezesami byli; Bartnik Piotr s. Jana, Buśko Józef s. Jana i Zawiślak Edward.  Dyspozytorami byli; Czesław Mazurek,Seweryn Wyłupek i Mieczysław Kiecana. Kierowcami na przestrzeni jego istnienia byli; Janik Marian, Wyłupek Seweryn, Rataj Zdzisław, Nawrocki Alfred, Bartnik Józef s. Feliksa, Nawrocki Piotr i Mazurek Czesław.  Księgowymi w Kółku byli; Henryk Hadam z Mokregolipia i Czesława Poświatowska. Pierwszy sprzęt jaki trafił do Źrebiec to; maszyny szerokomłotne szt. 2, ciągniki C-330 szt. 2, ciągniki C-411 szt. 2, kosiarki do koszenia łąk szt. 2, snopowiązałki szt. 2, sprzęt towarzyszący tj. pługi, brony, gryfy, brony talerzowe, oraz przyczepy ciągnikowe szt. 5. Kółka wprowadziły postęp w uprawie roli. Gospodarstwa indywidualne zwłaszcza te małorolne nie mogły sobie pozwolić na zakup drogiego sprzętu. Dlatego też rola Kółek Rolniczych była znaczna gdyż m. in. pokazywała nowoczesny sposób gospodarowania.


W roku 1960 dokonano kolejnej zmiany w składzie zarządu OSP Źrebce. Piotr Bartnik s. Jana zostaje wybrany sekretarzem,na zdjęciu poniżej.

IMG_0027

W roku 1961 w poczet członków OSP zostaje przyjęty Czesław Mazurek.


W 1962 roku jednostka była bardzo dobrze zorganizowana, posiadała własną remizę, motopompę, średnią ilość węży tłocznych i była przygotowana do walki z pożarami. Straż brała udział w czynie społecznym w sadzeniu buraków cukrowych a dochód przeznaczyła na remont remizy strażackiej .

2016_06_10_09_09_48

Takim oto sprzętem strażacy wybierają się na kolejne zawody sportowo pożarnicze w latach 60-dziesiątych.

Na zdjęciu w czasie defilady po zawodach prezentują się : Józef Hanaka , Józef Pietrykowski, Wiesław Bartnik s. Józefa, Seweryn Wyłupek, Ryszard Wawryk, Henryk Bartnik s. Marcina, Feliks Czop, Jan Poździk, Feliks Bartnik-Wojtusiów, pozostałych nie rozpoznano.


A tu na zbiórce w pierwszy rzędzie stoi Józef Buśko , a w drugim Wojtusiów Felek i Jasinów Jędrzej. Inni są do rozpoznania.

 

W 1963 roku jednostka liczyła 20 strażaków. W roku tym dokonano remontu remizo-świetlicy .

Na zdjęciu poniżej Źrebieccy strażacy i z okolicznych miejscowości zgromadzeni przy trumnie zmarłego nagle 27.10.1964r. członka miejscowej OSP Edwarda Chwiejczaka. Klęczą od lewej ; Mazurek Eugeniusz s. Józefa, Pietrykowski Józef, Nn, Hanaka Bronisław, Bielecki Józef, Bartnik Andrzej s. Jana tzw. Jasinów, Poździk Jan, Czop Feliks, Lipiec Eugeniusz. Stojących w pierwszym rzędzie rozpoznałem ; Hanaka Józef-komendant OSP, Bielecki Jan, Hanaka Andrzej, Stańczyk Leonard.

Poniżej  pogrzeb  Bartnik Stanisława s. Jana, zwanego „Jasinowego”. Za trumną od lewej stoją: 1. Nn, 2. Hanaka Bronisław, 3. Bielecki Jan, 4. Buśko Józef, 5. Nn, 6. Kiecana Eugeniusz, 7. Nn, 8. Bartnik Feliks s. Józefa zw. „Kulawego”,9. Stańczyk Marian, 10. Hanaka Józef – komendant OSP, 11. Rataj Jan, 12. Braszko  Aleksander, 13. Nn, 14. Mazurek Jan zw. „Mularzów”, 15. Nn, 16. Nn, 17. Lipiec Eugeniusz.

Pogrzeb Bartnik Józefa s. Jana, zwanego „Jackowego Jaśka”. Przy trumnie klęczą od lewej; Bartnik Wiesław s. Józefa tzw. Mamusin, Mazurek  Czesław s. Piotra, nn, Czop Henryk, Hanaka Bronisław, Pietrykowski Józef, Bielecki Jan. Stoją; Buśko Józef, Hanaka Józef-komendant OSP, nn, Bartnik Feliks s. Wojciecha tzw. Wojtusiów, Wyłupek Saweryn, Mazurek Eugeniusz  tzw. Mularzów, Buśko  Bronisław, Bielecki Józef.

Jednostka została wpisana do Rejestru 16 maja 1964 roku pod numerem 126 przez Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

Członkami byli: Marcin Bartnik – prezes, Józef Hanaka – I wiceprezes i naczelnik, Józef Bartnik – II wiceprezes, Józef Buśko – skarbnik, Piotr Bartnik – sekretarz, Jan Bielecki – gospodarz, Andrzej Bartnik, Michał Mazur, Józef Pietrykowski, Bronisław Hanaka, Feliks Bartnik, Jan Mazurek, Eugeniusz Mazurek,Czesław Mazurek, Andrzej Hanaka, Bronisław Buśko,  Jan Poździk, Seweryn Wyłupek, Eugeniusz Lipiec i Feliks Czop.


W roku 1965 z inicjatywy ówczesnych władz straży oraz aktywu Źrebieckiej młodzieży zrzeszonej w Związku Młodzieży Wiejskiej powstaje inicjatywa zbudowania pomnika dla uczczenia pamięci 20 więźniów Polaków rozstrzelanych w dniu 10.XII.1943r w tej miejscowości.

Poniżej budowniczowie pomnika prezentują się w trakcie jego budowy.

2rebce

1zrebce

4zrebce

Odsłonięcie pomnika nastąpiło w roku 1967 w obecności Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Pawła Dąbka, I Sekretarza KW PZPR Władysława Kozdry, Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu Władysława Kowala, I Sekretarza KP PZPR w Zamościu Józefa  Staromłyńskiego oraz wielu rzesz miejscowej społeczności z okolicznych wsi. Na zdjęciu poniżej świadek ówczesnych wydarzeń z 1943 roku Jakub Mazurek opowiada zgromadzonym przebieg  tej egzekucji, dokonanej na oczach wielu mieszkańców wsi.

Stojąca na trybunie Źrebczanka Teresa Tetlak wypowiedziała wtedy słowa miejscowej młodzieży   ” nigdy więcej Hiroszimy i Nagasaki”.

2016_06_10_09_06_43

W trakcie tej uroczystości, co dla miejscowej społeczności było nie lada wydarzeniem gościć władze wojewódzkie i powiatowe, Przewodniczący WRN dał słowo mieszkańcom Źrebiec, że dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej zaświeciła się żarówka w tej jeszcze nie zelektryfikowanej wsi. Słowa dotrzymał i już w roku 1968 zabłysła pierwsza żarówka.


W roku 1965 z inicjatywy dh. Feliksa Pietrzniaka z miejscowej OSP oraz Henryka Mazurka s. Józefa powstało kółko teatralne do której należała miejscowa młodzież zrzeszona w ZMW jak i w miejscowej OSP. Dla miejscowej i okolicznej społeczności opracowano i wystawiono dwie sztuki, tj. ‘Grube Ryby’- Michała Bałuckiego i ‘Komornik Swatem’. Właśnie w ten sposób rozwijano kulturę i zarabiano niezbędne fundusze na zakup sprzętu i remont pomieszczeń OSP. Na zdjęciach poniżej aktorzy z tamtych lat.

03 02 01


W roku 1966 z inicjatywy Zarządu OSP i przy udziale młodzieży zrzeszonej w ZMW i pod kierunkiem Henryka Mazurka s. Józefa zorganizowano pierwsze powojenne a być może pierwsze w ogóle Gminne dożynki w naszej miejscowości. W organizację dożynek byli zaangażowani wszyscy strażacy. Młodzież ćwiczyła się do występów w części artystycznej . Na tych kilku zdjęciach została utrwalona atmosfera tamtej uroczystości.

W styczniu 1968 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym postanowiono nie zmieniać zarządu .


W styczniu 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych w Zamościu zarejestrował i zalegalizował wszystkie zarządy z terenu działania powiatu oraz otrzymał wykaz członków poszczególnych jednostek. OSP w Źrebcach została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności z numerem 126. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper .


6 lutego 1972 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie nastąpiła żadna zmiana w działającym zarządzie .

KMBT_C220 Q76

Zdjęcie przedstawia drużynę OSP Źrebce z lat 70- tych XX wieku. Stoją od lewej:  Bielecki Józef, Poździk Jan, Pietrykowski Józef, Sikora Sławomir, Bartnik Wiesław s. Józefa „Mamusin”, Mazurek Czesław- Prezes OSP, Hanaka Józef- Komendant OSP, Czop Henryk, Bartnik Józef – „Zuja”, Czop Feliks, Hanaka Bronisław, Buśko Bronisław, Bielecki Jan – Gospodarz Jednostki OSP Źrebce.

A oto siedem zdjęć strażaków OSP Źrebce z tego okresu, które prezentuję w tym miejscu, a odnalezionych latem 2022 roku.

KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76
KMBT_C220 Q76

 


W 1974 roku przedłużono istniejącą remizę strażacką, powiększając tym samym salę taneczną i zarazem udostępniając jedno pomieszczenie na sklep spożywczy.


W 1976 roku z inicjatywy członków OSP rozbudowano remizę strażacką. W dobudowanym skrzydle powstały oddzielne pomieszczenia na motopompę i pozostały sprzęt strażacki oraz salę zebrań strażaków.

DSC03125

W roku 1978 typ jednostki „M” liczyła 20 członków posiadała motopompę M – 800, węże ssawne i tłoczne W-75 i W-2, środkiem transportu były furmanki konne.


Rok później jednostka skupiała 22 strażaków i należała do bardziej aktywnych jednostek na terenie gminy Sułów .  W roku tym funkcję prezesa zaczyna pełnić Czesław Mazurek nieprzerwanie do roku 2015.

W roku 1982 OSP w Źrebcach z funduszy własnych zakupiła samochód marki „Nysa”, który służył jako środek transportu sprzętu gaśniczego i przewozu strażaków na miejsce pożaru. .

DSC07839

Rok 1984 przynosi zmiany w zarządzie. Naczelnikiem zostaje wybrany Henryk Czop /poniżej na zdjęciu/ .

W 1985 roku jednostka liczyła 27 strażaków. Wyposażona była w motopompę M – 800 z wężami ssawnymi i tłocznymi, ubrania ochronne, hełmy, pasy bojowe dla jednej sekcji 9-cio osobowej.

Poniżej na zdjęciach ówczesny naczelnik Henryk Czop prowadzi drużynę w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych odbywających się w Źrebcach 12.06.1988r.

Rok później jednostka liczyła 28 druhów .


Na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 1991 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, I wiceprezesa i naczelnika Henryka Czopa, II wiceprezesa Zbigniewa Bartnika, III wiceprezesa Józefa Hanaka, skarbnika Józefa Buśko, sekretarza Piotra Bartnika i gospodarza Bronisława Hanaka, który stoi na pierwszym planie wraz ze skarbnikiem Józefem Buśko.

W 1995 roku jednostka przyjęła 2 członków: Mirosława Poździk, Łukasza Głąba,

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, naczelnikiem i wiceprezesem został Henryk Czop, zastępcą naczelnika Dariusz Mazur, skarbnikiem Józef Buśko, sekretarzem Piotr Bartnik i gospodarzem Bronisław Hanaka widoczny na zdjęciu poniżej.

Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem ST/A/497 w dniu 11 kwietnia 1996 roku.

W roku tym było 35 członków.

Czesław Mazurek, Tomasz Bartnik, Dariusz Mazur, Józef Buśko, Ryszard Hanaka, Piotr Mazurek, Feliks Bartnik, Andrzej Bartnik, Bronisław Hanaka, Piotr Bartnik s. Jana, Józef Pietrykowski, Jan Poździk, Feliks Czop, Józef Hanaka, Zbigniew Bartnik, Marian Bryk, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Ryszard Głąb, Marian Głąb, Tadeusz Romanowski, Robert Bryk, Rafał Bryk, Zbigniew Mazur, Henryk Murawiec, Bolesław Pietrykowski, Sławomir Sikora, Józef Bartnik, Ryszard Wawryk, Henryk Czop, Grzegorz Czop, Piotr Czop, Łukasz Futyma, Karol Mazur, Tadeusz Bulak z Kol. Sułów. W 1996 roku sekretarzem zostaje wybrany Ryszard Głąb .

W roku 1996 jednostka obchodzi swoje 70-te urodziny. Poniżej fotki z tej uroczystości.

1

2

3

6

W 1998 roku umiera długoletni naczelnik Henryk Czop.


W styczniu 1999 roku na naczelnika powołano w wyborach uzupełniających Tomasza Bartnika.

W roku 1999 dobudowano drugie skrzydło przeznaczone na garaż wozu bojowego GLM marki „Star” 660, który został zakupiony przez miejscową straż.

 

Zakup wozu bojowego GLM sfinansowali: Wojewoda lubelski Tomasz Flis 20.000 zł a resztę jednostka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 40.000 zł .

W 2000 roku przyjęto nowych członków. Byli to:

Piotr Bartnik s. Henryka, Leopold Mazur, Edmund Ruszczak, Emil Czop, Mirosław Poździk, Andrzej Braszko i Dariusz Bartnik .

W roku tym jednostka w czynie społecznym zaangażowała się do budowy drogi do Kolonii Sułów jak i  w kierunku  ” Na Góry”. Na budowę tego odcinka ze środków własnych OSP przekazała 4.000 zł. Zakup cementu sfinansował mieszkaniec Źrebiec Zbigniew Bartnik s. Tadeusza (wartość 20.000 zł). Na zdjęciu poniżej budowa drogi przy posesji Kiecany Mieczysława.


W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.

Prezesem został wybrany Czesław Mazurek, wiceprezesem i naczelnikiem Tomasz Bartnik, zastępcą naczelnika Lucjan Kapica, sekretarzem Ryszard Głąb, skarbnikiem Józef Buśko, gospodarzem Zbigniew Mazur, członek zarządu  Ryszard Hanaka. Komisje rewizyjną tworzyli: przewodniczący Marian Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.

Jednostka liczyła 31 czynnych członków i 9 honorowych

Członkowie honorowi:

Józef Hanaka, Bronisław Hanaka, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Feliks Bartnik, Józef Buśko, Andrzej Hanaka, Czesław Mazurek i Jan Poździk.

W roku 2001 nastąpiło przekazanie sztandaru przy okazji jubileuszu 75-lecia jednostki. Sztandar został sfinansowany z własnych środków finansowych.

Bez tytułuNa zdjęciu prezentacja sztandaru wraz ze strażakami podczas uroczystości związanych z jego wręczeniem.

W 2002 roku jednostka liczyła 32 członków.

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 roku skład zarządu nie uległ zmianom. Jedynie zmiany zaszły w komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Robert Bryk, a członkami: Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.

Do grona członków przyjęto: Kamila Głąba .

Rok 2010 to pasmo walki z żywiołem podtopień. Jednostka angażowała się w pomoc w gminie Wilkowo. Podczas powodzi uczestniczą w akcji pomocy mieszkańcom zalanych terenów. Uczestniczą w usuwaniu skutków powodzi oraz ratowaniu pozostawionego mienia i inwentarza żywego w dniu 7 czerwca. Do akcji wyjechali: Tomasz Bartnik, Mirosław Poździk, Zbigniew Mazur, Paweł Kowalski, Piotr Bartnik, Marek Braszko i Robert Bryk . Inni członkowie naszej jednostki dokonywali zbiórki zboża celem wspomożenia ludności na zalanych terenach.


W 2011 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarząd nie zmienia się .

W roku tym jednostka zakupiła z własnych funduszy samochód GLM marki fiat „Ducato” .

DSC07591

DSC03102

Jednostka w 2013 roku liczyła 38 członków.

Czesław Mazurek, Józef Buśko, Sławomir Sikora, Tadeusz Romanowski, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Kamil Głąb, Łukasz Głąb, Ryszard Hanaka, Paweł Bartnik, Ryszard Wawryk, Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Marian Kłus, Daniel Jachymek, Kamil Mazur, Mirosław Poździk, Edmund Ruszczak, Marian Głąb, Zbigniew Bartnik, Henryk Murawiec, Piotr Bartnik, Robert Bryk, Leopold Mazur, Damian Mazur, Ryszard Głąb, Rafał Bryk, Marian Bryk, Bolesław Pietrykowski, Dariusz Bartnik, Feliks Bartnik, Grzegorz Bartnik, Andrzej Braszko, Marek Braszko , Andrzej Bartnik, Tadeusz Bulak z Kol. Sułów.

W roku 2013 został zakupiony samochód strażacki marki Volvo jakże niezbędny przy wyjazdach do gaszenia pożarów lub innych zdarzeń losowych. Został on sfinansowany w kwocie 11.000 zł Urząd Gminy Sułów oraz 15000 zł fundusze własne OSP.

DSC00549


R O K  2 0 1 5

     Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 2015 dokonały się istotne zmiany w składzie Zarządu.

Z funkcji Prezesa zrezygnował Czesław Mazurek

motywując swoją decyzję  pogarszającym się stanem zdrowia.

Z funkcji Skarbnika zrezygnował również  Józef Buśko

motywując to podeszłym wiekiem i swoim stanem zdrowia. Obaj weterani działalności straży źrebieckiej otrzymali podziękowania i kwiaty z rąk Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka, Prezesa ZG ZOSP Tomasza Pańczyka, Honorowego Komendanta Gminnego Józefa Bulaka, aktualnego Komendanta Gminnego Zbigniewa Goleniaka, skarbnika Urzędu Gminy Czesławy Bubieło, Sekretarza ZG ZOSP Sułów Ireny Dudek oraz od środowiska  Źrebieckich strażaków.

DSC00370

DSC00375

DSC00379

Walne  Zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonało wyboru nowych władz na wakujące stanowiska.

I tak w nowym Zarządzie OSP Źrebce znaleźli się:

1.Prezes Zbigniew Mazur
2. Wiceprezes-naczelnik Tomasz Bartnik
3. Z-ca naczelnika Lucjan Kapica
4. Sekretarz Ryszard Głąb
5. Skarbnik Henryk Murawiec
6. Gospodarz Ryszard Wawryk
7. Członek zarządu Ryszard Hanaka

DSC07968

Stoją od lewej: Ryszard Głąb, Zbigniew Mazur, Henryk Murawiec, Ryszard Wawryk, Ryszard Hanaka, poniżej Tomasz Bartnik i Lucjan Kapica.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący                  Robert  Bryk

Sekretarz                              Marian  Głąb

Członek                                Marian  Kłus

W dniu walnego zebrania liczba członków OSP  liczyła 35 w tym 9 jako honorowych. W okresie sprawozdawczym  zginął tragicznie dh Tadeusz Romanowski, oraz zmarł Bartnik Feliks s. Jana.

Jednostka podejmuje starania o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


 W dniu 31 maja 2015r w miejscowości Deszkowice I odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  w których brała udział jednostka OSP Źrebce w składzie: Mazur Zbigniew, Mazur Damian, Mazur Kamil, Głąb Łukasz, Bartnik Maciej, Bartnik Mateusz, Bartnik Grzegorz, Pudelski Marek która zajmuje V miejsce w skali gminy.

W dniu 30 sierpnia 2015 roku z inicjatywy Źrebieckiej społeczności i przy udziale władz Gminy Sułów odbyły się gminne dożynki w naszej miejscowości. Bardzo dużą inicjatywą w zorganizowaniu tej doniosłej uroczystości wykazali się strażacy na czele z nowym Zarządem OSP. To właśnie z ich inicjatywy jak również rady sołeckiej i przy wydatnej pomocy druhów z miejscowej OSP przygotowano teren i całe zaplecze do tak doniosłej uroczystości. Było to już trzecie po wojnie święto plonów organizowane w naszej miejscowości i za każdym razem przez miejscową jednostkę OSP.

Oto zdjęcia z tej uroczystości:

dsc07010

087-kopia1

1471

Mieszkańcy Źrebiec oczekują na rozpoczęcie uroczystości.

dsc07015

Korowód dożynkowy prowadzą ; starościna Katarzyna Kościk ze Źrebiec i Karol Godzisz z Rozłop.

365

Chleby z należną czcią przyjmowane są przez wójta Leona Bulaka i przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Pietrykowskiego.

dsc07019

dsc07030

3891

dsc07037


                                                              R O K  J U B I L E U S Z O W Y   2 0 1 6

Na walnym zebraniu sprawozdawczym odbytym w dniu 17.01.216r skład Zarządu nie zmienił się. Dyskutowano sprawy bieżące, nurtujące miejscową jednostkę.


W dniu 15.05.2016r. w miejscowości Nielisz odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gmin Nielisz i Sułów. W zawodach tych brała udział drużyna OSP Źrebce w składzie : Tomasz Bartnik, Mateusz Bartnik, Grzegorz Bartnik, Maciej Bartnik, Damian Mazur, Kamil Mazur, Łukasz Głąb, Pudelski Marek i  Ryszard Wawryk. W/w druhowie na zdjęciach poniżej w czasie trwania zawodów i Komendant prezentujący dyplom.

Drużyna zajęła III miejsce w skali gminy.

DSC07589

DSC07595

DSC07597

DSC07598

DSC07601

W dniu 21.05.2016r. odbył się XI Zjazd Zarządu Gminnego Związku  OSP RP w Sułowie na którym wybrano nowe władze Zarządu Gminnego. Nowym Prezesem został wybrany Naczelnik naszej OSP dh Tomasz Bartnik.

 

W dniu 17 lipca 2016 r. jednostka OSP w Źrebcach świętowała 90-lecie działalności.

 

 

DSC07852

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą polową w intencji strażaków i ich rodzin odprawioną przez proboszcza parafii Deszkowice Pierwsze  ks. Bolesława Michalskiego. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Dęta ze Szczebrzeszyna na czele z kapelmistrzem Józefem Magrytą.

DSC07885

Podczas mszy św. został poświęcony obraz św. Floriana ufundowany dla Jubilatów przez K-nta ZOG ZOSP RP  w Sułowie Zbigniewa Goleniaka i Sekr. ZOG ZOSP RP w Sułowie Irenę Dudek.

DSC_0795

DSC07897

Rys historyczny OSP przedstawił Dh Tomasz Bartnik, wiceprezes-naczelnik tej jednostki.

DSC07902

Przybyłych na jubileusz gości powitał Wójt Gminy Sułów Leon Bulak. Byli wśród nich: Zawiślak Sławomir – poseł na Sejm RP, Starownik Marian – Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, Mielnicki Kazimierz – Prezes ZOP ZOSP RP w Zamościu, Szyszko Tadeusz – Dyr. Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego, Eugeniusz Polakowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, st. kpt. Lipiec Marcin – dowódca JRG w Szczebrzeszynie, Braksator Zbigniew -Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie, Grażyna Chwiejczak – Sekretarz Gminy Radecznica, Jarosław Wachowicz – Komendant ZOG ZOSP RP w Radecznicy, władze samorządowe gm. Sułów, poczty sztandarowe i druhowie z terenu gm. Sułów oraz mieszkańcy.

DSC07939

Przemawia poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak

W trakcie uroczystości OSP Źrebce została odznaczona  Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji Sztandaru dokonał Starownik Marian Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

DSC07904

Jubileusz był też okazją do wręczenia zasłużonym strażakom medali  i odznaczeń pożarniczych.

Dla byłego  Prezesa OSP Źrebce Czesława Mazurka Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka przyznał Dyplom Uznania za szczególny wkład w rozwój Gminy. Wręczenia dyplomu dokonał przedstawiciel Marszałka Eugeniusz Polakowski.

DSC07930

Medal Srebrny Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Robert Bryk i Rafał Bryk. Medal Brązowy Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Bartnik s. Henryka, Kamil Głąb,  Henryk Bartnik s. Mieczysława.

DSC_0343

Ponadto 43 strażaków otrzymało  Odznaki za  wysługę lat w OSP Źrebce.

DSC07915

DSC07918

DSC_0421

DSC_0431

DSC_0434

Jubilatom i gościom wręczono medale wybite z okazji 90-lecia OSP.

DSC01517

DSC01516

Ponadto Jubilaci otrzymali podziękowania ze strony władz wojewódzkich, powiatowych oraz samorządowych m. in. Wójta Gminy Radecznica wręczone przez Sekr. UG Grażynę Chwiejczak  i Wójta Gminy Sułów  Leona Bulaka.

Uroczystość zakończono smaczną grochówką, której mogli skosztować uczestnicy tego okrągłego jubileuszu. Ważne zadanie wykonały żony strażaków przygotowując i goszcząc zaproszonych gości na obiedzie. Dla umilenia atmosfery orkiestra dęta dała miły dla ucha koncert. Poniżej wspomniane Panie oderwane na moment od swoich zajęć.

DSC07969

Obchody 90-lecia straży zakończyła dyskoteka, która trwała do późnych godzin nocnych.

DSC07973

W dniu 6 listopada 2016r. na cmentarzu parafialnym w Tworyczowie odsłonięto pomnik poświęcony zmarłym strażakom z terenu Gminy Sułów. Uroczystość odsłonięcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Kazimierz Mielnicki przy udziale płk. poż. Mieczysława Skiby z udziałem pocztów sztandarowych poszczególnych jednostek OSP, władz Gminy, jak i wielu wiernych. Obelisk ten jest próbą jakby w części spłaty długu wdzięczności wobec swoich kolegów, którzy odeszli i spoczywają na różnych cmentarzach. Jest też pamięcią o ludziach, którzy żyli przed nami i są dobrymi przykładami do naśladowania, a szczególnie dla młodych pokoleń aby byli wierni tradycji wypisanej na sztandarach „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie; Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Lucjan Kapica, Henryk Murawiec, Ryszard Hanaka, Leopold Mazur, Łukasz Głąb i Robert Bryk.

Poniżej zdjęcia z tej uroczystości.

55-dsc017721

12-dsc017291

44-dsc017611

24-dsc017411

W związku ze zbliżającym się świętem zmarłych nie zapomniano również o tzw. „małym źrebieckim mauzoleum” tj. miejscem straceń 20-tu polskich obywateli Zamojszczyzny, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców w 1943 roku.

dsc02497

W dniu 10 grudnia 1943r. w odwecie za działania partyzantów na Zamojszczyźnie, hitlerowcy przywieźli do Źrebiec 20 osób z zamojskiego więzienia, pochodzących z powiatów biłgorajskiego i zamojskiego. Tam przy kuźni i mieszkaniu Piotra Mazurka na oczach mieszkańców Źrebiec osoby te zostały rozstrzelane. Po wojnie miejscowa społeczność postanowiła postawić drewniany krzyż.         I w tym celu Jan Głąb ufundował dęba, którego Michał Mazur-miejscowy cieśla z pomocą wielu mieszkańców Źrebiec obciosał i wyheblował a napisy wyrzeźbił Leopold Mazur. Przy krzyżu, Źrebieckie kobiety sadziły kwiaty. Przez wiele lat opiekowała się tym miejscem Helena Mazurek, żona byłego prezesa straży. Ostatnio pomagała jej w tych pracach Stanisława Mazur, matka dzisiejszego prezesa straży. Dwa lata temu z inicjatywy Źrebieckich druhów postawiono wokół krzyża metalowe ogrodzenie, wzmocniono również krzyż. Nowy Zarząd Straży wystąpił do Archiwum Państwowego w Zamościu o udostępnienie nazwisk straconych w tym miejscu osób z zamiarem ufundowania stosownej tablicy i umieszczenie jej w miejscu straceń.

Zdjęcie poniżej przedstawia pomnik ku czci pomordowanych obywateli Zamojszczyzny  który stoi obok strażnicy OSP Źrebce.

05-dsc017221

Miejscem tym od wielu lat opiekuje się i dba o jego wystrój Czesława Bartnik-żona naszego druha Henryka s. Mieczysława. Natomiast znicze postawił i zapalił druh Ryszard Hanaka.


                                                                                R O K   2 0 1 7

W dniu 07.01.2017r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Źrebce. Zaproszonymi gośćmi byli : Leon Bulak- Wójt Gminy Sułów, st. Kpt. Marian Lipiec-Dowódca JRG Szczebrzeszyn, Irena Dudek – Sekretarz ZG ZOSP w Sułowie, Zbigniew Goleniak – Komendant Gminny OSP w Sułowie. Stan jednostki na dzień dzisiejszy wynosi: członków zwyczajnych- 27, członków honorowych – 9. Do grona strażaków został przyjęty Maciej Bartnik s. Tomasza. Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było zorganizowanie obchodów 90-tej rocznicy powstania Źrebieckiej jednostki OSP. Podkreślono, że nie byłoby tego wszystkiego czym dysponuje dzisiejsza jednostka, gdyby nie praca wielu pokoleń strażaków w minionym okresie. Zaplanowano również na rok bieżący dokonać wymiany rynien wokół remizo-strażnicy, dokonać zakupu drobnego sprzętu p.poż. oraz systematycznie szkolić strażaków. Walne zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi, który pozostał w niezmienionym składzie.

Oto skład imienny jednostki OSP Źrebce na dzień 07.01.2017r. alfabetycznie.

Członkowie czynni;

 1. Bartnik Tomasz s. Henryka – Wiceprezes, Naczelnik
 2. Bartnik Zbigniew s. Józefa
 3. Bartnik Henryk s. Mieczysława
 4. Bartnik Piotr s. Henryka
 5. Bartnik Paweł s. Zbigniewa
 6. Bartnik Grzegorz s. Henryka
 7. Bartnik Dariusz s. Józefa
 8. Bartnik Andrzej s. Józefa
 9. Bartnik Mateusz s. Henryka
 10. Bartnik Józef s. Władysława
 11. Bartnik Maciej s. Tomasza
 12. Bryk Rafał s. Mariana
 13. Bryk Robert s. Mariana – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 14. Braszko Marek s. Wiesława
 15. Braszko Andrzej s. Wiesława
 16. Głąb Marian s. Józefa – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 17. Głąb Ryszard s. Józefa – Sekretarz
 18. Głąb Łukasz s. Mariana
 19. Głąb Kamil s. Mariana
 20. Hanaka Ryszard s. Bronisława – Członek Zarządu
 21. Jachymek Daniel s. Wiesława
 22. Kapica Lucjan s. – Zastępca Naczelnika
 23. Kłus Marian – Członek Komisji Rewizyjnej
 24. Mazur Dariusz s. Leopolda
 25. Mazur Zbigniew s. Leopolda – Prezes OSP źrebce
 26. Mazur Kamil s. Mieczysława
 27. Mazur Damian s. Mieczysława
 28. Murawiec Henryk s. Władysława – Skarbnik
 29. Wawryk Ryszard s. Jana – Gospodarz

Członkowie honorowi jednostki OSP Źrebce;

 1. Bartnik Wiesław s. Józefa, Bielecki Józef, Bulak Tadeusz, Buśko Józef, Czop Feliks, Kiecana Mieczysław, Lipiec Eugeniusz, Mazur Leopold, Pietrykowski Józef, Ruszczak Edmund, Sikora Sławomir.

Oto kilka zdjęć z zebrania:

Nikt z zebranych nie myślał o tym, że Robert Bryk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczyta swój protokół po raz ostatni.      Dnia 19.01.2017r. nagle zmarł .

Dnia 07.05.2017r. sąsiednie jednostki obchodziły swoje jubileusze. I tak, jednostka OSP Mokrelipie obchodziła setną rocznicę powstania. Jednostka OSP Sąsiadka 90-tą rocznicę powstania. Natomiast 90-tą rocznicę powstania obchodziła Dęta Orkiestra Zaburze. Wszystkie te trzy jubileusze rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w Mokrymlipiu, a po mszy każda z jednostek uczciła swój jubileusz w swojej miejscowości. Oto kilka ujęć z tej uroczystości.

W dniu 28 maja 2017r. odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze Gmin Nielisz i Sułów w Deszkowicach I. Nasza jednostka uplasowała się na czwartej pozycji. Startowało wiele jednostek i dlatego może sędziom oceniającym się spieszyło, bo do ich pracy było wiele do życzenia, co odczuła nasza jednostka. Oto kilka fotek z tych zawodów.

Jak to w życiu bywa są radości i są smutki. Otóż w dniu 6 lipca 2017r. zmarł Bolesław Pietrykowski. Wieloletni pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie. Po odejściu na emeryturę zostaje kierowcą pierwszego wozu bojowego w Źrebieckiej OSP, gdzie przez kilka lat udziela się społecznie w akcjach ratowniczych miejscowej OSP. Zostaje pożegnany w asyście swoich kolegów strażaków.

Oto kilka zdjęć z tej smutnej ceremonii.

Oprócz działań czysto ratowniczych starsi strażacy potrafią się też bawić. Otóż 15 sierpnia 2017r. 80-tą rocznicę urodzin obchodził dh Leopold Mazur. Rozpoczął tym samym dobry zwyczaj cieszenia się z życia w gronie kolegów macierzystej jednostki OSP.

Jak to w życiu bywa, są radości i są smutki. Otóż w dniu 1 września br. odszedł na wieczny spoczynek wieloletni sołtys wsi Źrebce /1979-2007/ oraz wieloletni Prezes miejscowej OSP /1979-2015/. Wielki społecznik i organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych w rodzinnej wsi. Był jednym z wielu, którzy doprowadzili do rozwoju miejscowej jednostki OSP, oraz jej stanu posiadania w sprzęt i rozbudowę remizy. Poczynając od elektryfikacji wsi poprzez telefonizację, budowę dróg i wodociąg, to niektóre osiągnięcia w których brał czynny udział jako sołtys, strażak i jako zwykły mieszkaniec wsi, jako jeden z wielu, którzy pracowali na rzecz swojej małej ojczyzny- czyli Źrebiec. Cieszył się zaufaniem miejscowej społeczności.

Oto zdjęcia z tej smutnej uroczystości;

Na przełomie października i listopada 2017 roku niżej wymienieni druhowie Źrebieckiej jednostki OSP przeszli przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego organizowane przez Komendę Miejską PSP w Zamościu.

Oto uczestnicy kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 1. Bartnik Tomasz s. Henryka
 2. Bartnik Piotr s. Henryka
 3. Bartnik Maciej s. Tomasza
 4. Bartnik Mateusz s. Henryka
 5. Głąb Kamil s. Mariana
 6. Mazur Zbigniew s. Leopolda

A oto uczestnicy kursu ratownictwa technicznego:

 1. Bartnik Tomasz s. Henryka
 2. Bartnik Piotr s. Henryka
 3. Mazur Zbigniew s Leopolda
 4. Murawiec  Henryk

Szkolenie jedne z wielu, którym muszą być objęci strażacy w związku z typowaniem naszej jednostki do włączenia jej do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego.  Staraniem Zarządu jednostka otrzymała dofinansowanie z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, Urzędu Gminy Sułów oraz KRUS Zamość. Z uzyskanych funduszy dokonano remontu garażu dla samochodu bojowego.


                                                                     R O K  2 0 1 8

W dniu 14 stycznia 2018r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Źrebce. Swoją obecnością uświetnili zebranie następujące osoby:

 1. Bryg. Jacek Sobczyński  –     Kom.Miejski PSP w Zamościu.
 2. Płk. Mieczysław Skiba  – były Kom. Pow. PSP w Zamościu.
 3. Sławomir Zawiślak  – Poseł na Sejm RP.
 4. Leon Bulak      – Wójt Gminy Sułów.
 5. Ryszard Pietrykowski – Przewodn. Rady Gminy Sułów.
 6. Zbigniew Goleniak – Komendant Gminny OSP Sułów.
 7. Janusz Łapa – Przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej.

Prezes jednostki Zbigniew Mazur rozpoczynając zebranie wita zaproszonych gości i zgromadzonych strażaków.

Naczelnik OSP Tomasz Bartnik przedstawia roczne sprawozdanie z działalności jednostki.

Skarbnik  Henryk Murawiec przedstawia sprawozdanie finansowe jednostki.

Bartnik Maciej s. Tomasza przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jednostki z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania dla Zarządu.

Głos w dyskusji zabierają; Wójt Gminy Sułów Leon Bulak,

Bryg.  Jacek Sobczyński Kom. Miejski PSP Zamość.

Płk. Mieczysław Skiba były Kom. PSP Zamość.

Pan Sławomir Zawiślak  Poseł na Sejm RP.

Oto kilka zdjęć dokumentujących frekwencję na zebraniu.

A oto szczegóły rocznego sprawozdania z działalności OSP Źrebce za rok 2017.

Podsumowując działalność OSP Źrebce w roku 2017 należy rozpocząć od smutnych spraw. Otóż w tym roku odeszli z naszych szeregów; Czesław Mazurek były Prezes naszej jednostki, Robert Bryk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Bolesław Pietrykowski kierowca wozu bojowego, Andrzej Hanaka członek honorowy. Zgromadzeni uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Stan jednostki na koniec 2017r. wynosi; 35 druhów w tym 8 członków honorowych.

W roku sprawozdawczym jednostka nasza uczestniczyła w 14 akcjach ratowniczych na terenie Gminy Sułów. Drużyna naszej jednostki w składzie: Bartnik Tomasz, Bartnik Grzegorz, Bartnik Mateusz, Bartnik Maciej, Mazur Damian, Mazur Kamil, Mazur Zbigniew uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Deszkowicach I gdzie zajęła IV miejsce.

W roku 2017 jednostka nasza otrzymała dotację z Komendy Miejskiej PSP Zamość w kwocie 27900 zł. Dla jej otrzymania był niezbędny wkład własny w kwocie 2300 zł, którą otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Sułowie. Z dotacji tej położono posadzkę w garażu samochodu bojowego oraz dokonano wiele zakupów na wyposażenie straży m.in. dwa komplety aparatów tlenowych, drabina, torby PSP R 1, hełmy szt.3. Ponadto ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie zakupiono n.w. sprzęt : drabina pożarnicza szt-1, pompa pływająca szt.-1, piła spalinowa szt.-1, piła do betonu szt-1, ubrania koszarowe kompl.-8, hełmy- szt.-8.  Zakupiony sprzęt posłuży Jednostce do ratowania życia i mienia rolników podczas pożarów oraz usuwania innych zagrożeń. Z funduszu sołeckiego założono nowe rynny na budynku remizo-świetlicy.

W związku z tym, że w roku 2019 nasza jednostka jest planowana do włączenia jej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w dalszym ciągu będziemy czynić starania o dotacje w celu dosprzętowienia jednostki. W tym miejscu należą się podziękowania dla kierownictwa PSP Zamość w osobie bryg. Jacka Sobczyńskiego, Wójtowi Gminy Sułów Leonowi Bulakowi oraz Panu Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Zawiślakowi za wsparcie i pomoc w uzyskaniu tych dotacji.

Druhowie naszej jednostki wielokrotnie przez cały rok pracowali nieodpłatnie w czynie społecznym na rzecz zmodernizowania i upiększenia naszej jednostki i utrzymania terenu wokół remizy- wielokrotne koszenie trawy, założenie rynien na remizo-świetlicy i inne związane z utrzymaniem porządku. W roku bieżącym planujemy przeszkolić następnych druhów oraz planujemy zorganizować Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

W dniu 18 kwietnia br. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu wręczył naszej jednostce Dyplom Uznania wyróżnionej w Konkursie pn. Organizacja Pozarządowa Roku 2017 za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.        Dyplom odebrali przedstawiciele naszej jednostki druhowie;  Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Ryszard Wawryk, Marian Kłus.

Wiosną roku Pańskiego 2018-tego społeczną inicjatywą wykazał się honorowy członek OSP Źrebce dh Mieczysław Kiecana. Otóż z jego inicjatywy i przy wydatnej pomocy jego syna Grzegorza i zięcia Adama wraz z małżonkami oraz wsparciu finansowym społeczności wiejskiej odnowiono figurę stojącą już ponad 100 lat tj z roku 1907 usytuowaną przy przystanku autobusowym w środku wsi. Na przestrzeni minionych lat, wielu mieszkańców Źrebiec było odprowadzanych w ostatnią drogę właśnie do tej katolickiej figury.

Odnowiona została również figura „Na Rudce” przy mieszkaniu nieżyjącego już mieszkańca Źrebiec Kuźmy Jana. Odnowieniem jej zajęła się obecna właścicielka tegoż mieszkania. Jak nam wiadomo w roku bieżącym było już śpiewane „majowe” przy pięknie odnowionej figurze.

W dniu 20 maja 2018r tak jak od wielu wielu lat społeczność wiejska obchodzi swoje święto tzw. „Zielone Świątki” a przy tym święcenie pól. Poniżej parę fotek z tej uroczystości.

W drugim dniu „Zielonych Świąt” już od wielu lat tradycyjnie strażacy z Gminy Sułów biorą udział we Mszy Świętej na miejscu kaźni mieszkańców wsi Kitów. W grudniu 1942r. w odwecie za atak który partyzanci BCH i AK przeprowadzili na niemieckich kolonistów w Nawozie, funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali 165 osób. Oto kilka fotek z tej uroczystości.

W dniu 03.06.2018r. w miejsc. Nielisz odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z gmin Nielisz i Sułów. Po raz pierwszy zaprezentowała się młodzieżowa drużyna pożarnicza ze Źrebiec, która startowała w następującym składzie:

 Bartnik Michał s. Tomasza, Bartnik Piotr s. Piotra, Czop Krzysztof s. Krzysztofa, Mamona Wojciech s. Kamila, Mazur Radosław s. Zbigniewa, Mazur Sebastian s. Zbigniewa, Mazur Gabriel s. Zbigniewa                                                                                                                                                                                       i zajęła III miejsce w swojej grupie wiekowej.

Startowali również starsi koledzy a wręcz ojcowie młodych i zajęli V miejsce.

Oto skład osobowy drużyny seniorów:

 1. Bartnik Tomasz s. Henryka
 2. Bartnik Grzegorz s. Henryka
 3. Bartnik Mateusz s. Henryka
 4. Bartnik Maciej s. Tomasza
 5. Mazur Zbigniew s. Leopolda
 6. Mazur Damian s. Mieczysława
 7. Mazur Kamil s. Mieczysława
 8. Głąb Marian s. Józefa
 9. Głąb Kamil s.Mariana

Obie drużyny otrzymały stosowne dyplomy od organizatora zawodów. Zakończenie tej pięknej niedzieli odbyło się w macierzystej jednostce OSP.

Oto przedstartowy trening drużyny seniorów;

Trudno nie wspomnieć o doniosłej uroczystości, która odbyła się dnia 15 lipca 2018r. w Tworyczowie. Otóż jednostka OSP obchodziła 90-tą rocznicę jej powołania. Druhowie z tej jednostki jak też społeczność wiejska i władza samorządowa przygotowali się znakomicie. Zakończono remont remizo-świetlicy, która wygląda wspaniale. Społeczność wiejska ufundowała sztandar dla druhów z OSP, który został poświęcony i wręczony na tej uroczystości. Rys historyczny wspaniale przedstawił dh Zbigniew Szydełko. Nad całością uroczystości czuwał Prezes OSP Tworyczów Janusz Żuk. Oto kilka fotek z tej uroczystości:

W tym roku tj 2018 trwa intensywne szkolenie członków kierownictwa jednostki OSP Źrebce organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu celem włączenia jej do krajowego systemu ratownictwa. Szkoleniem objęci zostali Prezes OSP Zbigniew Mazur i Naczelnik Tomasz Bartnik.

W dniu 31.10.2018r w siedzibie Urzędu Gminy w Sułowie Wójt Leon Bulak dokonał przekazania sprzętu na wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy. I tak, nasza jednostka w Źrebcach wzbogaciła się o automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz hydrauliczne nożyce do cięcia. Sprzęt ten został sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z niewielkim wkładem własnym Gminy Sułów.

 

W roku Jubileuszu setnej rocznicy odzyskania  Niepodległości przez Polskę w Gminie Sułów odbyła się uroczysta akademia. Przedstawiciele naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w gminnych obchodach. Po ich zakończeniu  przedstawiciele naszej jednostki wspólnie z młodzieżą ze szkoły podstawowej w Michalowie, która opiekuje się pomnikiem w Źrebcach dokonali złożenia kwiatów i zapalili znicze.

 

Rok 2018 zakończył się szczęśliwie bez zdarzeń losowych, które by wymuszały interwencję strażaków ochotników.  Jednak druhowie OSP Źrebce albo szkolili się podnosząc swoje kwalifikacje lub też czynili starania aby pomieszczenia w strażnicy odpowiednio umeblować.         W tym celu część funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup krzeseł i stołów. Zakupiono również telewizor.


                                                                               R O K  2 0 1 9

Rok 2019 rozpoczęto zorganizowaniem walnego zebrania sprawozdawczego za rok ubiegły, które odbyło się dnia 5 stycznia 2019 roku w odnowionej i umeblowanej remizo-świetlicy.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Źrebce dh  Zbigniew Mazur witając gości w osobach; Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pietrykowski, Reprezentujący Komendę Miejską PSP w Zamościu st.kpt. Przemysław Ilczuk, W-ce Prezes Zarządu  Pow.OSP RP w Zamościu Sławomir Bartnik, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Sprawozdanie z działalności Źrebieckich strażaków przedstawia Naczelnik OSP Źrebce dh Tomasz Bartnik, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Głównym zadaniem dla którego koncentrują się wysiłki władz Gminy jak również miejscowych strażaków jest przystąpienie do krajowego systemu ratownictwa, co ma nastąpić właśnie w 2019 roku. Stan osobowy jednostki nie uległ zmianie, poza stanem ilościowym członków honorowych, po śmierci dwóch druhów Mariana Bryka i Tadeusza Bulaka.

Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Sułowie reprezentował dh Zbigniew Goleniak.

Wśród gości zaproszonych na zebranie  był Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Gośćmi zaproszonymi na zebranie były m.in. radna ze Źrebiec Katarzyna Kościk oraz Pani Sołtys wsi Maria Pudelska.

Drzwi do siedziby strażaków zawsze są otwarte.

Grupowe pozowanie do zdjęć.

Dnia 26 maja 2019r. na wniosek kronikarza miejscowej OSP Mieczysława Mazurka  odbyło się zebranie wiejskie z tematem wiodącym budowy pomnika- kapliczki w miejscu straceń 20-tu rozstrzelanych zakładników w roku 1943. Zarząd miejscowej straży czyni starania aby ufundować tablicę z nazwiskami pomordowanych i umieścić ją na miejscu straceń. W zebraniu brał udział Sekretarz Gminy Sułów Janusz Stańczyk. Powołano komitet budowy i realizacji tego przedsięwzięcia. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Zarząd miejscowej OSP w osobie Prezesa Zbigniewa Mazur

 

W dniu 2 czerwca 2019r odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w Deszkowicach I. Brały w nich udział dwie nasze drużyny.                                Seniorzy w składzie;

 1. Bartnik Tomasz
 2. Bartnik Piotr
 3. Bartnik Mateusz
 4. Bartnik Maciej
 5. Bartnik Michał
 6. Bartnik Grzegorz
 7. Mazur Kamil
 8. Mazur Damian

 

i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie;

 1. Bartnik Michał
 2. Bartnik Maksymilian
 3. Brodaczewski Jakub
 4. Dyk Michał
 5. Mamona Wojciech
 6. Mazur Radosław
 7. Mazur Sebastian
 8. Mazur Gabriel

 

Cieszymy się z faktu, że młodzi strażacy tak ochoczo i z wielkim zaangażowaniem ćwiczą swoją sprawność i zgłaszają się do drużyny i do występowania na zawodach. Obie drużyny zajęły dość eksponowane miejsca w zawodach. I tak młodzicy zajęli II miejsce w swojej kategorii a seniorzy III miejsce ogólnie. Cieszy fakt, że seniorzy mieli najlepszy czas w podaniu prądu wody co daje dobry prognostyk na oczekiwany moment włączenia naszej jednostki do krajowego systemu ratownictwa pożarowego, który ma nastąpić w tym roku. Oto kilka fotek z tego wydarzenia i dla upamiętnienia twarzy wykonawców

                                                         I zdjęcia trofeów;

Natomiast dnia 8 czerwca Roku Pańskiego 2019  w przededniu  święta wsi polskiej tzw.  „Zielonych Świątek” nastąpiła mobilizacja jej niektórych mieszkańców w przygotowaniu terenu  do jutrzejszych obchodów  i przygotowanie terenu na którym ma się odbyć Msza Święta.  A oto dokumentacja fotograficzna.

Poniżej fotograficzna dokumentacja procesji i polowej Mszy Świętej .

Przy pierwszym ołtarzu usytuowanym  przy krzyżu  na posesji Józefa Mazurek ksiądz  Piotr Podborny poświęcił nowy krzyż, który ufundowała rodzina Mariana Głąba.

Był piękny słoneczny dzień, było piękne kazanie ks. Piotra, bardzo stara i zarazem piękna tradycja ” Zielonych Świątek” , święcenia pól a i Źrebczanie dopisali.


W miesiącu wrześniu br. z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Gminy Sułów na budynku strażnicy OSP Źrebce zamontowano antenę oraz sterownik do selektywnego wywołania alarmu w razie zagrożenia. Działania te są związane z przygotowywaniem naszej jednostki do włączenia jej do krajowego systemu ratownictwa. W chwili obecnej jest już możliwe wywołanie alarmu poprzez dyżurnego Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, który włącza syrenę alarmową drogą radiową, oby jak najrzadziej. A wszystko to jest robione dla usprawnienia i szybkiego reagowania strażaków na wszelkiego rodzaju zdarzenia i możliwość szybkiego udzielania pomocy osobom poszkodowanym.


Dnia 9 października 2019r. w Delegaturze Zamiejscowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka podczas której wręczono promesy druhom z OSP  z terenu powiatu zamojskiego na realizację zadań statutowych. Naszą jednostkę reprezentowali : Prezes OSP Źrebce Zbigniew Mazur, który tę promesę odbierał z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotra Zmarza  oraz   Naczelnik Tomasz Bartnik.

Na załączonych zdjęciach widzimy Wójta Gminy Sułów Pana Leona Bulaka jak też Prezesów sąsiednich jednostek OSP.

Promesa to inaczej wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i i kultury fizycznej,
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku  klęski                              żywiołowej  lub innego miejscowego zagrożenia,
 • organizowaniu przedsięwzięć  oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności            w zakresie ochrony p. pożarowej,
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi  i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


W grudniu br. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej swoim Rozporządzeniem powołał naszą jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  KSRG  stanowi integralną część bezpieczeństwa państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych masowych zagrożeń. Nasza jednostka już od wielu lat czyniła starania aby być włączona do tego systemu.  Dyżurny PSP w Zamościu ma ogląd na różne zdarzenia na terenie powiatu zamojskiego i w każdej chwili może wywołać alarm dla naszej jednostki tj. uruchomić syrenę alarmową , powiadomić kierownictwo jednostki i wskazać miejsce pożaru lub innego zagrożenia.


                                                                                     R O K   2 0 2 0

Dnia 5 stycznia 2020 roku Jednostka OSP Źrebce weszła w nowy rok swojej działalności od zorganizowania rocznego zebrania sprawozdawczego za 2019 rok.         Zebranie uświetnili swoją obecnością następujące osoby.

 1. Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP.
 2. Leon Bulak  –   Wójt Gminy Sułów.
 3. bryg. Marcin Lipiec –  D-ca  JRG Szczebrzeszyn.
 4. Ryszard Pietrykowski – Przewodniczący Rady Gminy Sułów.
 5. Janusz Stańczyk – Sekretarz Urzędu Gminy Sułów.
 6. Tomasz Bartnik   –  Prezes ZOG  ZOSP  RP  w Sułowie.
 7. Zbigniew Goleniak  – Komendant  ZOG  ZOSP  RP  w Sułowie.

Naszą jednostkę reprezentowali Prezes OSP Źrebce Zbigniew Mazur,  Z-ca Naczelnika Lucjan Kapica, Skarbnik Henryk Murawiec, Sekretarz Ryszard Głąb,  Gospodarz Jednostki Ryszard Wawryk , członek Zarządu Ryszard Hanaka oraz pozostali członkowie jednostki.

Głos zabrał Naczelnik OSP Źrebce dh Tomasz Bartnik, który na wstępie podziękował Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi i władzom Gminy Sułów za udzielone wsparcie jakiego udzieliły miejscowej jednostce OSP w dotarciu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Następnie omówił zadania jakie stoją w związku z tym przed jednostką. Stwierdził, iż w roku sprawozdawczym miejscowa jednostka 19 razy wyjeżdżała do zdarzeń losowych. Nakreślił również zadania na 2020 rok i omówił główne ramy pracy z młodzieżą. Podkreślił wagę odmładzania stanu osobowego jednostki. Podziękował wszystkim strażakom za ofiarność w wykonywaniu swoich zadań na miejscu zdarzeń. Szczególne podziękowania należą się całemu Zarządowi OSP za  zaangażowanie w przygotowywanie jednostki do włączenia jej do KRSG oraz  dbanie mechanika kierowcy dh Lucjana Kapicy o wóz bojowy aby był w ciągłej gotowości do wyjazdu.

Oto dokumentacja fotograficzna :


Jak to w życiu jest dnia 17 lutego 2020 roku z szeregu żyjących odszedł na wieczną służbę po przeżyciu 90 lat dh Feliks Czop. W latach swojej młodości jako członek naszej OSP  tworzył zręby dzisiejszego stanu posiadania. W słusznie minionych czasach straż aby myśleć o rozbudowie jednostki musiała organizować zabawy. Przy tego rodzaju imprezach były prowadzone bufety jako część działalności gospodarczej. Feliks Czop był etatowym bufetowym i na przestrzeni wielu lat razem z innymi prowadził społecznie sprzedaż  artykułów spożywczych, chłodzących i rozweselających. Tak zwana działalność kulturalna była najbardziej dochodowa dla straży. Nasi strażacy nie oglądali się na pomoc Państwa i sami próbowali sobie radzić w unowocześnianiu i rozbudowie swojej jednostki. W chwili obecnej młodzieży nie interesuje już wiejska dyskoteka i odpada dla strażaków organizowanie dyskotek. Całe szczęście, że Urząd Gminy jako Samorząd i Państwo swoimi dotacjami wspomagają istnienie OSP. Oto uczestnicy pogrzebu Feliksa Czopa.

 

W momencie kiedy OSP Źrebce została przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zarządzie zaczęto myśleć nad zmianą wozu bojowego ze starszego na nowszy model. Podyktowane to było tym, iż w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym mogły być wozy nie starsze niż 30 letnie. A taki staż w latach ma aktualny wóz m-ki  VOLVO FL 614.  Sprzyjające warunki oraz dokonania miejscowych strażaków i osobiste zaangażowanie Komendanta

Miejskiego PSP w Zamościu st. bryg. Jacka Sobczyńskiego oraz pomoc Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka doprowadziły do tego, iż nowy wóz pożarniczy został przyznany naszej jednostce. Aby wóz zmieścił się w garażu, należało podnieść dach o około 40-50 cm. Taką uchwałę podjęto w maju br. i już w czerwcu rozpoczęto jego demontaż. Podjęto również uchwałę, iż wszelkie niezbędne prace przy modernizacji garażu zostaną wykonane w czynie społecznym przez członków OSP Źrebce. Społeczność wiejska wyraziła zgodę aby przysługujący fundusz sołecki z lat 2020/21 przeznaczyć na rozbudowę strażnicy <garażu>. Przy tych pracach należy wyróżnić następujących druhów:

 1. Prezes OSP Źrebce Zbigniew Mazur z synami Radosławem,Sebastianem i Gabrielem.
 2. Naczelnik OSP Źrebce Tomasz Bartnik z synami Michałem i Maciejem.
 3. Andrzej Braszko, któremu powierzono funkcję majstra nadzorującego budowę.
 4. Lucjan Kapica.
 5. Kamil Mazur s. Mieczysława.
 6. Andrzej Bartnik s. Józefa.
 7. Ryszard Hanaka.
 8. Ryszard Wawryk.
 9. Marian Głąb z synami Łukaszem i Markiem.
 10. Marian Kiepas, nowy mieszkaniec Źrebiec.
 11. Piotr Bartnik s. Henryka.
 12. Marek Pudelski.
 13. Paweł Bartnik s. Zbigniewa.
 14. Rafał Bryk.
 15. Bartnik Mateusz s. Henryka.

Kateringiem zajął się dh Marian Kłus, który w gorące dni tego lata dbał o dobre samopoczucie pracujących. Zaangażowanie w pracach społecznych było znakomite i co ważne, że nikogo nie trzeba było prosić ani poganiać. Był porządek na budowie i zachowane bezpieczeństwo.      Następną czynnością było pozyskanie drewna na krokwie.

I tu następujące osoby takie jak:

 1. Tomasz Bartnik s. Henryka.
 2. Zbigniew Mazur s Leopolda.
 3. Ryszard Hanaka.
 4. Ryszard Wawryk.
 5. Henryk Bartnik s. Mieczysława.
 6. Zbigniew Bartnik s. Józefa.
 7. Lucjan Kapica.

w formie darowizny podarowali odpowiednie sztuki sosny z lasu z Brodów, a własnym transportem przez Tomasza Bartnika i Zbigniewa Mazura przywiezione do Źrebiec. Przetarciem sosen zajął się Tomasz Zawiślak s. Edwarda. W ramach zapłaty za przetarcie sosen Tomasz Bartnik wykosił 2 ha pszenicy a Zbigniew Mazur dokonał prac polowych na areale p. Zawiślaka. Stawianiem krokwi na dachu przy użyciu własnego sprzętu dokonał Wojciech Hadam ze Szperówki. Tu się należą słowa uznania dla kierownictwa OSP Źrebce, że taką wytworzyli atmosferę, iż do końca lata gro robót została wykonana.

Późną jesienią br. dokonano prac wykończeniowych wewnątrz garażu tj. podwieszeniem ocieplenia na stropie oraz kładzeniem tynku.

OTO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 

Dnia 25.11.2020r. zmarł wieloletni skarbnik jednostki OSP Źrebce Józef Buśko s. Jana. Urodził się w roku 1927, czyli w rok po utworzeniu tej jednostki. Od najmłodszych lat wstępuje w jej szeregi i w roku 1954 zostaje przez swoich kolegów wybrany na skarbnika i funkcję tę pełni nieprzerwanie przez następne 61 lat, aż do roku 2015. Przez  te wszystkie lata swojej działalności społecznej dał się poznać jako dobry i oddany swojej jednostce OSP  współorganizator wielu imprez dochodowych. Zawsze był gotów nieść pomoc potrzebującym, oraz  inspirował swoich kolegów ze straży i tych młodszych i starszych do działania. To między innymi dzięki właśnie takim postawom społecznym daje się stworzyć  aktualny stan posiadania jednostki OSP Źrebce.                       W związku z panującą pandemią korona wirusa  Covid-19, uroczystości pogrzebowe odbyły się w mniejszym gronie.

 

W ostatnich tygodniach mijającego roku druhowie naszej jednostki rozpoczęli wykańczanie garażu.  Pomogła w tym sprzyjająca pogoda tak że mogli kłaść tynki wewnętrzne jak i zewnętrzne, oraz podwieszanie ocieplenia. Już wiadomo, że samochód zostanie przyznany w następnym 2021 roku z uwagi na spowolnienie produkcji tych pojazdów w Kielcach.

Rok 2020 pożegnano w Jednostce OSP Żrebce z poczuciem  dobrze wykonanej roboty społecznej i z nadzieją, że nadejdą lepsze czasy mimo pandemii  covid-19.


R O K    2 0 2 1


Dnia 22 i 23 stycznia 2021 roku druhowie OSP Źrebce zorganizowali czyn społeczny sprzątając teren przy strażnicy jak i wewnątrz. Prace te związane są z możliwością otrzymania przyznanego już wcześniej wozu bojowego. Oto migawki z tych prac.

 

W połowie stycznia 2021 roku nasza jednostka dostaje informację, że dnia 25 stycznia  należy delegować 6-ciu strażaków /w tym dwóch kierowców/  do Kielc po odbiór nowego samochodu bojowego typu  M A N  13.290.

W delegację do Kielc udają się ; Zbigniew Mazur s. Leopolda, Tomasz Bartnik s. Henryka, Lucjan Kapica, Henryk Murawiec, Maciej Bartnik s. Tomasza i Kamil Mazur s. Mieczysława. Wszyscy na miejscu w wytwórni zaznajamiają się z nowym sprzętem zamontowanym w nowym wozie i tez z jego obsługą. Wracają do Źrebiec już późnym wieczorem. A w Sąsiadce niespodzianka na nich czeka. Otóż  wyjeżdżają im na spotkanie koledzy z OSP Wielącza i pozostali druhowie starym naszym VOLVO  i na trzy samochody, przy włączonych migaczach wjeżdżają do Źrebiec. Narobiło się przy tym trochę zamieszania, bo przy padającym śniegu mieszkańcy myśleli, że to jakiś poważny wypadek. A to powitanie nowego wozu strażackiego, pierwszego tego typu w Gminie Sułów. A przy strażnicy czeka ich jeszcze jedna niespodzianka, otóż witają ich władze Gminy  Sułów w osobach Przewodniczącego Rady Ryszarda Pietrykowskiego oraz Wójta Leona Bulaka.

 

 

                 Włodarze Gminy Sułów z druhami z OSP KSRG Żrebce  na tle nowego wozu bojowego.


Mając na względzie to, iż stan konta  OSP Żrebce w ostatnim okresie wzrósł o kwotę 392 zł. z odpisu 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, druhowie naszej Jednostki pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy to przyczyniają się do rozwoju  naszej Jednostki. Przekazując 1 % z PITu podatnika nic to nie kosztuje, ale jak mówi stare powiedzenie- ” ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka”. W związku z rozwojem naszej jednostki wzrastają również potrzeby. Ostatnio zostaliśmy wyposażeni w nowoczesny samochód ratowniczo gaśniczy sfinansowany w całości przez Samorząd Gminy Sułów, KG  PSP Warszawa i KM PSP Zamość.  Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi dobrej woli, potrafiących dostrzec nasze potrzeby.

W dniu 10.04.2021r. zmarł wieloletni członek miejscowej OSP Sławomir Sikora. Poniżej dokumentacja fotograficzna.A życie toczy się dalej.

I tak dnia 12 czerwca 2021 roku z dużym opóźnieniem, spowodowanym  panującą pandemią koronawirusa /COVID-19/ odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.  Uświetnił ją swoją bytnością wieloletni komendant PSP województwa i powiatu zamojskiego Płk. Mieczysław Skiba. PSP  Zamość reprezentował mł. bryg. Dariusz Jakubczak. z-ca d-cy PSP Szczebrzeszyn .     Urząd Gminy Sułów reprezentowali  Ryszard Pietrykowski  – przewodniczący, Leon Bulak – wójt, Janusz Stańczyk – sekretarz. Zbigniew Goleniak  jako Komendant Gminny OSP a Tomasz Bartnik w podwójnej roli Prezesa Gminnego OSP i Komendanta miejscowej OSP Źrebce. Na zebranie przybyli również strażacy weterani w osobach Józefa Pietrykowskiego, Leopolda Mazura, Mieczysława Kiecany i Zbigniewa Bartnika s. Józefa. Cieszy również fakt, że w zebraniu wzięła udział drużyna młodzieżowa miejscowej OSP. Rozpoczynając zebranie na wstępie zabrał głos Prezes OSP Źrebce Zbigniew Mazur witając gości i zebranych druhów strażaków a następnie przekazał przewodnictwo zebraniu druhowi Tomaszowi Bartnikowi.  Komendant – Naczelnik Tomasz Bartnik omówił najważniejsze osiągnięcia w okresie sprawozdawczym do których niewątpliwie należy zaliczyć pozyskanie nowego wozu bojowego , oraz zaangażowanie druhów jednostki w rozbudowie garażu. Podziękował wszystkim i za wóz bojowy i za pracę społeczną. Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu. Następnie zebranie wybrało w głosowaniu jawnym Zarząd OSP Źrebce w składzie niezmienionym do poprzedniego. Wybrano jedynie dwóch nowych członków komisji rewizyjnej tj. Andrzeja Bartnika s. Józefa i Andrzeja Braszko. W dyskusji  zabierali głos poszczególni zaproszeni goście a płk. Mieczysławowi Skibie członkowie OSP Źrebce odśpiewali gromkie STO LAT.

Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia;

 

Z uwagi na panującą epidemię cowida-19 jak również przedłużający się stan ograniczenia w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez, Zarząd Gminy Sułów zdecydował aby przekazanie formalne nowego wozu dla miejscowej OSP odbyło się w czasie dorocznych dożynek. W związku z powyższym miejscowi druhowie strażacy wraz ze społecznością wsi Źrebce stanęli na wysokości zadania i wspólnymi siłami zorganizowali doroczne święto plonów, oraz poświęcenie i przekazanie nowego wozu bojowego dla miejscowej OSP. I tak w dniu 22 sierpnia 2021 roku odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Zarząd Główny ZOSP reprezentował Kazimierz Mielnicki, natomiast Komendę Miejską PSP Zamość reprezentował st. bryg. Tomasz Burcon. Kluczyki do nowego wozu wręczał Wójt Gminy Sułów Leon Bulak dla Naczelnika OSP Żrebce Tomasza Bartnika, który z kolei je wręczył dla kierowcy Lucjana Kapicy. Z uwagi iż nowy samochód został sfinansowany również przez Komendę Miejską PSP Zamość, to dowód rejestracyjny wręczał st. bryg. Tomasz Burcon. Mszę Świętą celebrował Proboszcz miejscowej Parafii ks. Piotr Podborny, który dokonał poświęcenia nowego wozu. Przy organizacji przekazania samochodu swoją pracowitością wyróżnili się wszyscy strażacy jak również ich rodziny. Poszczególne Jednostki OSP z terenu Gminy miały swoje reprezentacje i brały udział w tej uroczystości.

Oto dokumentacja fotograficzna z przekazania wozu bojowego.


St. bryg. Tomasz  Burcon

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak dokonuje przekazania kluczyków do nowego samochodu.


Komendant Tomasz  Bartnik odbiera gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu dh. Kazimierza Mielnickiego.

Komendant OSP Źrebce Tomasz Bartnik wręcza kluczyki dla kierowcy Lucjana Kapicy.

 

W dniu 4.09.2021r. odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sułowie na którym dokonano zmian personalnych. Na stanowisko Prezesa Gminnego wybrano dh. Zbigniewa Goleniaka, a Komendantem Gminnym ZOG ZOSP RP został dh. Tomasz Bartnik s. Henryka.

W dniu 29.10.2021r. dokonano zmiany na stanowisku Sekretarza ZOG ZOSP RP w Sułowie. Dotychczasowa dh. Irena Dudek, wieloletnia i wielce zasłużona dla Związku OSP przeszła na emeryturę a na jej miejsce powołano dh. Lidię Pańczyk.


                                                               R O K    2022


Minęło wiele miesięcy od dnia 4 listopada 2021 roku, kiedy to poinformowałem Prezesa i Komendanta OSP Źrebce o zaprzestaniu prowadzenia niniejszej kroniki. Jednak we święta Wielkiej Nocy w 2022 roku, kiedy otrzymałem od kolegi fotkę przedstawiającą grupę strażaków a wśród nich także moich kolegów, jak mniemam, powziąłem decyzję o umieszczeniu jej w kronice, bo jak dotychczas nikt mi nie odebrał uprawnień do jej prowadzenia. Na zdjęciu drużyna OSP Źrebce stojąca przed kościołem w Deszkowicach, odświętnie ubrana i szykująca się do Adoracji Grobu Pańskiego w czasie Wielkiego Tygodnia.

Dnia  15.01.2022r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Źrebce, otworzył je Prezes miejscowej jednostki dh. Zbigniew Mazur. Na wstępie powitał przybyłych gości w osobach Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka, mł. bryg. Przemysława Ilczuka Naczelnika  Wydziału  Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Zamościu, Sekretarza UG Sułów Janusza Stańczyka, Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułowie dh. Lidii Pańczyk i licznie zebranych strażaków. W zebraniu uczestniczyły również  Katarzyna Kościk ,Radna Gminy Sułów i Maria Pudelska Sołtys wsi Źrebce.                Następnie dh. Tomasz Bartnik s. Henryka  został wybrany na Przewodniczącego i prowadzącego zebranie. Sprawozdanie  z działalności OSP Źrebce za rok 2021 przedstawił jej Komendant dh. Tomasz Bartnik. Omówił najważniejsze wydarzenia w minionym roku tj. pozyskanie nowego wozu bojowego dla miejscowej jednostki OSP, oraz zorganizowanie Gminnego Święta Plonów. Zaangażowanie się poszczególnych członków jednostki w rozbudowę garażu dla nowego samochodu. Komendant podziękował Wójtowi Leonowi Bulakowi oraz dla Komendy Miejskiej PSP Zamość za finansowe wsparcie na zakup nowego wozu. Nakreślił również plan rozwoju miejscowej OSP i zachęcaniu młodych mieszkańców wsi do wstępowania w szeregi drużyn strażackich a zaczątek jest w postaci istnienia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Mówił o potrzebie szkoleń podstawowych dla druhów. O zakończeniu w tym roku przebudowy pomieszczeń po byłym sklepie. Poinformował również, iż dh. Lucjan Kapica jest pierwszym kierowcą wozu bojowego a dh. Henryk Murawiec jego zastępcą. Ponadto w razie  niesprzyjających okoliczności dwaj druhowie tj. Mateusz Bartnik s. Henryka i Maciej Bartnik s. Tomasza mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Zebranie zakończyło się szeroką dyskusją i małym poczęstunkiem.

 

 

W lutym 2022 roku dwaj druhowie miejscowej jednostki tj. Kamil Mazur s. Mieczysława i Andrzej Bartnik s. Józefa ukończyli kurs podstawowy z wynikiem bdb. i zasilili grono wyspecjalizowanych ratowników.

Dnia 18.02.2022r. w Zwierzyńcu odbył się Zjazd Powiatowy ZOSP RP na którym dh. Tomasz Bartnik został wybrany na Członka Prezydium.

Dnia 7 maja br. nasi druhowie uczestniczyli w corocznym święcie Floriana w Tworyczowie. Komendę Miejską PSP w Zamościu reprezentował bryg. Andrzej Szozda a Powiatowy Związek OSP RP  Prezes Stanisław Grześko.

 

 

 

 1. Dnia 5.06.2022r. odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze w Nieliszu. Brały w nich Jednostki OSP z obu Gmin. Nasza OSP wystawiła dwie drużyny A i B.                                                                                                                     I tak w grupie A startowali;     1.Kamil Mazur s. Mieczysława
 2. Mateusz Bartnik s. Henryka
 3. Maciej Bartnik s. Tomasza
 4. Michał Bartnik s. Tomasza
 5. Piotr Bartnik s. Piotra
 6.  Andrzej Bartnik s. Józefa
 7. Tomasz Bartnik s. Henryka
 8. Andrzej Braszko

W tym składzie drużyna stanęła na podium, zajmując III miejsce na 10 startujących z Gminy Sułów.

W grupie B czyli w młodzieżówce startowali;

 1. Radosław Mazur s. Zbigniewa
 2. Sebastian Mazur. s. Zbigniewa
 3. Gabriel Mazur. s. Zbigniewa
 4. Nikodem   Żuk
 5. Jakub Brodaczewski.

Nasi młodzi chłopcy zajęli I miejsce wśród swoich rówieśników z Gminy Sułów.

 

Dnia 25.06.2022r. w Szczebrzeszynie odbyły się  Zawody Sportowo-Pożarnicze  Młodzieżowych Drużyn z terenu powiatu zamojskiego. Uczestniczyło  w nich 14 drużyn. Nasza młodzieżówka startowała w następującym składzie;

 1. Radosław Mazur s. Zbigniewa
 2. Sebastian Mazur s. Zbigniewa
 3. Gabriel Mazur s. Zbigniewa
 4. Bartnik Michał s. Tomasza
 5. Brodaczewski Jakub
 6. Żuk Nikodem
 7. Popko Sebastian
 8. Płocharz Jan

W wymienionym składzie nasi młodzi strażacy zajęli VII miejsce.

W dniu 21.08.2022r. w Michalowie odbyły się Gminne Dożynki na których zaprezentowały się Źrebce. Organizacją zespołu dożynkowego zajęła się Katarzyna Kościk. Przygotowaniem i malowaniem wozu dla gości dożynkowych zajął się Prezes OSP Źrebce dh Zbigniew Mazur, a Komendant OSP Żrebce  dh. Tomasz Bartnik s. Henryka użyczył nowoczesnego traktora do jego ciągnięcia.  Kobiety uwiły wieniec dożynkowy, który zajął III miejsce w konkursie.

 

Jak każdego roku już od wielu lat w okresie „Zaduszek” strażacy z terenu Gminy Sułów czczą zmarłych strażaków. I tak w dniu  19 listopada 2022r. reprezentanci poszczególnych jednostek  OSP z tereny Gminy Sułów zebrali się na Mszy w intencji zmarłych strażaków w kościele w Tworyczowie, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym ich na miejscowym cmentarzu. Źrebiecką jednostkę OSP reprezentowali; Bartnik Tomasz s. Henryka, Hanaka Ryszard, Wawryk Ryszard, Bartnik Andrzej s. Józefa i Braszko Andrzej. A oto dokumentacja fotograficzna;


R  O  K   2 0 2 3


Rok 2023 rozpoczął się od zebrania sprawozdawczego za rok ubiegły, które odbyło się dnia 4 lutego. Zebranie otworzył dh. Zbigniew Mazur  Prezes miejscowej OSP. Powitał przybyłych gości w osobach  Leona Bulaka Wójta Gminy Sułów , Zbigniewa Pietrykowskiego Przewodniczącego Rady Gminy, Krzysztofa Gałaszkiewicza Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Sławomira Bartnika Wice Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP,  Janusza Stańczyka Sekretarza  Gminy, Lidię Pańczyk Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Sułowie. Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły przedstawił Komendant OSP Tomasz Bartnik.

Stan organizacyjny jednostki na dzień 31.12.2022r. wynosi 38 członków w tym 11 honorowych.  Druhowie uczestniczyli w 36 akcjach ratowniczych, w tym w 20 -tu akcjach likwidacji pożarów oraz w  16 -tu innych zdarzeniach. Poza tym strażacy wykonywali pracę przy remoncie pomieszczeń remizo – świetlicy w ramach funduszu sołeckiego. Sprawują całoroczną opiekę nad całym placem gminnym i nad altaną. Ponadto dbają o stan urządzeń na placu zabaw dla dzieci. Zabezpieczali dwa wyścigi kolarskie oraz dokonali transportu uchodźców z Ukrainy tj. z Zamościa do Dołhobyczowa. Uczestniczyli w zawodach sportowo – pożarniczych, gdzie drużyna seniorów zajęła III miejsce a drużyna młodzieżowa I miejsce na szczeblu Gminy. Drużyna młodzieżowa brała również udział w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Szczebrzeszynie gdzie zajęła VII miejsce. Nastąpiła również zmiana na stanowisku kierowcy wozu bojowego z uwagi, iż dotychczasowy kierowca  Lucjan Kapica przeszedł na emeryturę z dniem 31.12.2022roku to oficjalnym kierowcą z dniem 1.02.2023r. został Henryk Murawiec, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Stan Jednostki OSP Źrebce na dzień 31.12.2022r. alfabetycznie.

Zwyczajni

1. Bartnik Tomasz s. Henryka – Komendant OSP

2. Bartnik Maciej s. Tomasza

3. Bartnik Michał s. Tomasza

4. Bartnik Piotr s. Henryka

5. Bartnik Mateusz s. Henryka

6. Bartnik Józef s. Władysława

7. Bartnik Andrzej s. Józefa

8. Bartnik Dariusz s. Józefa

9. Bartnik Piotr s. Piotra

10 Bartnik Paweł s. Zbigniewa

11. Braszko Andrzej

12. Braszko Marek

13. Bryk Rafał

14. Głąb Marian s. Józefa

15. Głąb Łukasz s. Mariana

16. Głąb Kamil s. Mariana

17. Głąb Marek s. Mariana

18. Głąb Ryszard s. Józefa – Sekretarz

19. Kłus Marian

20. Mazur Zbigniew s. Leopolda – Prezes OSP

21. Mazur Dariusz s. Leopolda

22. Mazur Kamil s. Mieczysława

23. Murawiec Henryk – Skarbnik OSP

24. Poździk Mirosław

Honorowi

1. Bartnik  Wiesław s. Józefa

2. Bartnik  Zbigniew s. Józefa

3. Bielecki  Józef

4. Hanaka  Ryszard – Członek Zarządu

5. Kapica  Lucjan

6. Kiecana  Mieczysław

7. Kiepas  Marian

8. Mazur  Leopolda

9. Mazurek  Mieczysław – Kronikarz

10. Pietrykowski  Józef

11. Wawryk  Ryszard – Gospodarz Jednostki OSP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

1. Mazur  Radosław  s. Zbigniewa

2. Mazur  Sebastian  s. Zbigniewa

3. Mazur  Gabryel  s. Zbigniewa

Poniższe zdjęcia z zebrania robił dh Ryszard Hanaka, którego tu nie widać.

 

 

Dnia 4 maja 2023 roku w wieku 49 lat zmarł nagle Darek Bartnik s. Józefa. Był czynnym strażakiem miejscowej OSP. Brał  udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.

 

R O K   2 0 2 4


Mimo rezygnacji z funkcji kronikarza Jednostki OSP Źrebce, jednak na prośbę członka Zarządu dh. Ryszarda Hanaki postanowiłem w drodze wyjątku umieścić sprawozdanie z zebrania i zdjęcia, które osobiście robił fotograf Jednostki OSP Źrebce Ryszard Hanaka.

W dniu 20 stycznia 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w Jednostce OSP Źrebce. Prezes tej Jednostki dh  Zbigniew Mazur s. Leopolda powitał znakomitych gości w osobach; st. bryg. Jacka Sobczyńskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Sławomira Bartnika Wice Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Leona Bulaka Wójta Gminy Sułów, Zbigniewa Pietrykowskiego Przewodniczącego Rady Gminy, Janusza Stańczyka V-ce Wójta Gminy, Lidię Pańczyk Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku  OSP RP w Sułowie. Wśród zaproszonych gości byli również druhowie z OSP  Michalów tj. dh. Monika Bober Sekretarz i dh. Mariusz Bubiłek  Gospodarz tej Jednostki. Na wstępie Komendant OSP Źrebce dh.  minionym okresie sprawozdawczym.  Tomasz Bartnik przedstawił zebranym roczne sprawozdanie z działalności i omówił ważniejsze działania, które wydarzyły się  w minionym okresie. W imieniu wszystkich mieszkańców wsi Źrebce serdecznie podziękował st. bryg. Jackowi Sobczyńskiemu Komendantowi Miejskiemu PSP w Zamościu za osobiste zaangażowanie się w cały proces pozyskiwania funduszy na nowy wóz strażacki dla miejscowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej OSP Źrebce. Wyrazem wdzięczności źrebieckich strażaków jest miniaturka toporka strażackiego z grawerką, którą wręczono przy aplauzie wszystkich zebranych.                                                                                                                  Wspomniał również to, iż nieubłaganie zbliża się setna rocznica powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Źrebcach w roku 1926 i potrzebę remontu starej remizy oraz dachu na niej. W swoim wystąpieniu ujął również opiekę nad miejscami pamięci narodowej. I tak podziękowania skierował dla Stanisławy i Anety Mazur za opiekę nad miejscem straceń z II wojny światowej, oraz dla Czesławy Bartnik za opiekę nad pomnikiem przy remizo-świetlicy. Podziękował również dh. Ryszardowi Hanace za coroczne świecenie zniczy w tych miejscach, oraz za tworzenie dokumentacji fotograficznej z zebrań i innych uroczystości strażackich.                                     W końcowej części zebrania uczestnicy szeroko omówili działalność straży i ugościli zaproszonych gości „skromnym” poczęstunkiem.

                Oto dokumentacja  fotograficzna  wykonana  przez  dh. Ryszarda  Hanakę.

 

 

               WŁADZE OSP ŹREBCE NA PRZESTRZENI  SWOJEJ HISTORII

I. PREZESI

1. Ks. Andrzej Wadowski

2. Marcin Bartnik s. Tomasza – do II-ej wojny św.

3. Józef Bartnik s. Jana, powołany w roku 1939.

4. Marcin Bartnik s. Tomasza, powołany w roku 1948.

5. Czesław Mazurek s. Piotra, powołany w roku 1979.

6. Zbigniew Mazur s. Leopolda, powołany w roku 2015.

II. WICEPREZESI- NACZELNICY

1. Kazimierz Smutek

2. Józef Bartnik powołany w roku 1939.

3. Józef Hanaka s. Wojciecha, powołany w roku 1948.

4. Henryk Czop s. Józefa, powołany w roku 1984.

5. Tomasz Bartnik s. Henryka, powołany w roku 1999.

III. ZASTĘPCY NACZELNIKA

1. Dariusz Mazur s. Leopolda, powołany w roku 1996.

2. Lucjan Kapica, powołany w roku 2001.

IV. SEKRETARZE

1. Wojciech Nosek

2. Jan Hanaka s. Marcina, powołany w roku 1948.

3. Adolf Brodziak, powołany w roku 1956.

4. Piotr Bartnik s. Jana, powołany w roku 1960.

5. Ryszard Głąb s. Józefa, powołany w roku 2001.

V. SKARBNICY

1. Jan Płoszaj

2. Edward Chwiejczak, powołany w roku 1948.

3. Józef Buśko s. Jana, powołany w roku 1954.

4. Henryk Murawiec, powołany w roku 2015.

VI. GOSPODARZE

1. Marcin Bartnik s. Tomasza

2. Jan Bielecki, powołany w roku 1964.

3. Bronisław Hanaka, powołany w roku 1991.

4. Zbigniew Mazur s. Leopolda, powołany w roku 2001.

5. Ryszard Wawryk, powołany w roku 2015.

VII. CZŁONEK ZARZĄDU

1. Ryszard Hanaka, powołany w roku 2001.

VIII. KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący – Marian Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz Romanowski,

powołani w roku 2001.

2. Przewodniczący Robert Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz Romanowski,

powołani w roku 2002.

3. Przewodniczący Robert Bryk, członkowie Marian Głąb i Marian Kłus,

powołani w roku 2015.

4. Przewodniczący Marian Kłus, członkowie Andrzej Bartnik s. Józefa i Andrzej Braszko powołani w roku 2021.

IX. CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Bartnik Wiesław s. Józefa
 2. Bartnik Zbigniew s. Józefa
 3. Bielecki Józef
 4. Hanaka Ryszard – Członek Zarządu
 5. Kapica Lucjan
 6. Kiecana Mieczysław
 7. Kiepas Marian
 8. Mazur Leopold
 9. Mazurek Mieczysław – Kronikarz
 10. Pietrykowski Józef
 11. Wawryk Ryszard – Gospodarz Jednostki

 

Udokumentowane osiągnięcia źrebieckich strażaków na przestrzeni wielu lat w zawodach sportowo-pożarniczych.

Rok 1988 gminne zawody w Źrebcach          II miejsce.

Rok 1989    –   /   –   Gaj Gruszczański        VII miejsce.

Rok 1990   –   /   –    Michalów                           udział.

Rok   1991   – /  –   Gorajec      zdobyto         III miejsce.

Rok 1992        – / –            Sułów                   IX miejsce.

Rok 1993       –  /  –     Gaj Gruszczański       IX miejsce.

Rok 1994     –   /  –  Deszkowice                    V  miejsce.

Rok 1995       –  /  –  Gaj Gruszczański          IV miejsce.

Rok 1996    –  /  –       Sułowiec                       II miejsce.

Rok 1997   –   /            Gorajec                         V miejsce.

Rok   1998       -/-    -/-   Deszkowice I            III miejsce.

Rok   1999       -/-       -/-    Gaj Gruszczański    I miejsce.

Rok   1999   zawody powiatowe w Zwierzyńcu VII miejsce.

Rok   2000   zawody gminne     Michalów         I miejsce.

Rok   2001         -/-        Wólka Złojecka            I miejsce.

Rok   2001   zawody powiatowe  Kol. Niewirków VI miejsce.

Rok   2002     zawody gminne     Deszkowice     I miejsce.

Rok   2003  zawody powiatowe Szczebrzeszyn        udział.

Rok   2004     zawody gminne      Kulików         IV miejsce.

Rok   2005               -/-           Nielisz                  II miejsce.

Rok   2006          -/-               Deszkowice                udział.

Rok   2007           -/-           Średnie Duże          IV miejsce.

Rok   2008           -/-            Sułów                       I miejsce.

Rok   2009 zawody powiatowe   Gaj Gruszczański   udział.

Rok   2010    zawody gminne   Deszkowice I     IV miejsce.

Rok 2011             -/-               Zarudzie               V miejsce.

Rok 2012               -/-        Deszkowice I           VII miejsce.

Rok 2013             -/-      Gaj Gruszczański       VIII miejsce.

Rok 2014             -/-          Nielisz                        V miejsce.

Rok 2015             -/-        Deszkowice I               V miejsce.

Rok 2016             -/-        Nielisz                        III miejsce.

Rok 2017              -/-     Deszkowice I                IV miejsce.

Rok 2018              -/-  Nielisz  V seniorów i III młodzików.

Rok 2019             -/-    Deszkowice I     seniorzy  III  i  młodzicy II miejsce.

Z uwagi na panującą pandemię korona wirusa w roku 2020 jak i w 2021 zawody nie odbyły się.

Rok 2022        -/-  Nielisz    seniorzy  III   i młodzicy I miejsce.

Rok 2022    -/- Szczebrzeszyn, zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Powiatu Zamojskiego. Uczestniczyło 14 drużyn, Źrebce zajęły VII miejsce.

 

Powyższe dane kompletowano z dostępnych protokołów zebrań sprawozdawczych, oraz z informacji ustnych .                                                  . Ewentualne nieścisłości proszę zgłaszać pod nr.  tel. 602521634.

LISTA ZMARŁYCH STRAŻAKÓW OSP ŹREBCE NA PRZESTRZENI SWOJEJ HISTORII   WG DAT ZGONÓW

 1. Ks. Wadowski Andrzej ur. 14.11.1870 zm. 31.12.1931 kanonik Kolegiaty zamojskiej, Dziekan i proboszcz parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie inicjator, założyciel straży. Pierwszy Prezes .
 2. Smutek Kazimierz ur. 7.10.1899r w m. Bóbrka na Podolu, brak danych o jego śmierci, kierownik miejscowej szkoły i nauczyciel, inicjator założyciel straży. Pierwszy Naczelnik.
 3. Nosek Wojciech, żył lat 44 zm. 26.02.1935r. Jeden z inicjatorów założenia straży. W jej pierwszym Zarządzie objął funkcję Sekretarza.
 4. Mazur Feliks s. Antoniego , Źrebczanin rozstrzelany przez hitlerowców w Szczebrzeszynie dnia 6.04.1943r.
 5. Chwiejczak Edward, pełnił funkcję skarbnika jednostki w latach 1948-1954, zmarł tragicznie 27.10.1964r.
 6. Płoszaj Jan, ur.02.02.1890r. zm. 07.01.1970r. mieszkaniec Kol. Sułów, w pierwszym Zarządzie pełnił funkcję Skarbnika, był inicjatorem i jednym z założycieli jednostki OSP.
 7.  Bartnik Józef s. Jana, zm. 04.03.1978r.
 8. Pietrzniak Feliks, zmarł 26.10.1982r.
 9. Bartnik Stanisław s. Krzysztofa, zmarł w 1982r.
 10. Bielecki Jan, długoletni sołtys wsi Źrebce, pełnił funkcję gospodarza w OSP w latach 1962-1985, zmarł 4.12.1985r.
 11. Chwiejczak Jan, zmarł 15.07.1990r.
 12. Głąb Jan, właściciel najlepszego zaprzęgu we wsi, dowoził strażaków wraz ze sprzętem do zdarzeń losowych i pożarów, zmarł 21.06.1991r.
 13. Mazurek Eugeniusz s. Jana, zmarł 26.07.1991r.
 14. Hanaka Jan s. Marcina, pełnił funkcję Sekretarza jednostki w latach 1948-1956, zmarł 23.12.1991r.
 15. Buśko Bronisław s. Jana, zmarł 27.08.1992r.
 16. Wyłupek Seweryn, zmarł 10.12.1992r.
 17. Bartnik Józef s. Andrzeja, zmarł 25.04.1993r.
 18. Mazurek Jan s. Jana, zmarł 01.08.1994r.
 19. Bartnik Marcin s. Tomasza, inicjator i założyciel jednostki OSP, Prezes OSP Źrebce do wojny 1939r. zmarł 19.07.1995r.
 20. Bartnik Feliks s. Wojciecha, zmarł 10.10.1997r.
 21. Buśko Feliks s. Jana, zmarł 16.03.1998r.
 22. Mazur Michał s. Antoniego, inicjator i założyciel jednostki OSP, zmarł 17.07.1998r.
 23. Czop Henryk s. Józefa pełnił funkcję Naczelnika jednostki w latach 1984-1998 , zmarł 20.09.1998r.
 24. Bartnik Andrzej s. Andrzeja, zmarł 23.05.1999r.
 25. Bartnik Piotr s. Jana pełnił funkcję Sekretarza w jednostce w latach 1963-2000, zmarł 03.12.2000r.
 26. Wawryk Jan s. Jakuba z racji iż mieszkał najbliżej strażnicy w razie potrzeby służył swoim zaprzęgiem w dowożeniu sprzętu strażackiego do zdarzeń losowych, zmarł 9.08.2002r.
 27. Braszko Michał, właściciel dobrego zaprzęgu konnego dowoził strażaków wraz ze sprzętem do zdarzeń losowych i pożarów ,zmarł 23.07.2004r.
 28. Hanaka Józef, w czasie wojny członek Batalionów Chłopskich, pełnił funkcję Naczelnika jednostki w latach 1948- 1984, zmarł 04.02.2005r.
 29. Mazurek Piotr s. Wojciecha, inicjator i założyciel jednostki, zmarł 14.04.2005r.
 30. Poździk Jan, zmarł 21.09.2007r.
 31.  Bartnik Feliks s. Jana, Źrebczanin rozpoczynał służbę w miejscowej OSP, po przejściu do pracy w PSP Biłgoraj był ostatnio jej Komendantem Powiatowym w stopniu pułkownika, zm. 24.04.2008r.
 32. Bartnik Bolesław s. Jana, zmarł 12.02.2009r.
 33. Hanaka Bronisław s. Marcina, w latach wojny członek Armii Krajowej pełnił funkcję Gospodarza jednostki w latach 1991-2001, zmarł 05.08.2010r.
 34. Romanowski Tadeusz członek Komisji Rewizyjnej jednostki od 2006r. zmarł tragicznie 17.12.2013r.
 35. Bartnik Feliks s. Jana, zmarł 29.01.2014r.
 36. Robert Bryk s. Mariana pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zmarł 19.01.2017r. w wieku 40-tu lat.
 37. Hanaka Andrzej, zmarł 01.02.2017r.
 38. Pietrykowski Bolesław, wieloletni pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie. Po odejściu na emeryturę zostaje kierowcą pierwszego bojowego wozu OSP Źrebce. Zmarł 06.07.2017r.
 39. Mazurek Czesław, w latach 1979-2015 Prezes jednostki OSP Źrebce, w latach 1979-2007 pełnił funkcję sołtysa wsi Źrebce, zmarł 1.09.2017r. W czasie prezesowania organizator wielu imprez dochodowych dla straży. W dużej mierze przyczynił się wspólnie z innymi do rozbudowy strażnicy. Niezapomniany >Wistowski< w sztuce Michała Bałuckiego „Grube Ryby”, granej  na deskach miejscowej i nie tylko, strażnicy. Wielki społecznik, wielce zasłużony dla wsi Źrebce.
 40. Bryk Marian, zmarł 2.06.2018r.
 41. Bulak Tadeusz, zmarł 29.08.2018r. mieszkaniec wsi Kol. Sułów ale upodobał sobie przynależność do naszej jednostki, ostatnio jako członek honorowy.
 42. Lipiec Eugeniusz, zmarł 7 lipca 2019 r. mając 91 lat. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, był pierwszym wieloletnim mechanikiem miejscowej jednostki. Do końca życia utrzymywał kontakt z OSP Źrebce mieszkając w miejscowości Sochy. Służył swoją wiedzą o historii jednostki i przekazywał ją kronikarzowi, a ostatnio w czerwcu tego roku.
 43. Brodziak Adolf, zmarł 19.08.2019r. mając 84 lata. W  latach 1956 – 1960 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu miejscowej OSP.
 44. Czop Feliks, zmarł   17.02.2020r. w wieku 90 lat. W czasach swojej młodości współorganizator wiejskich zabaw, wieloletni bufetowy. Swoją pracą społeczną przyczynił się w dużej mierze do jej rozbudowy.
 45. Buśko Józef s. Jana zmarł 25.11.2020r. w wieku 93 lat. Był młodszy o rok od Jednostki OSP Źrebce, która została powołana w 1926r. W latach 1954 do 2015 czyli przez 61 lat pełni funkcję skarbnika. W dużej mierze przyczynił się do jej rozbudowy i stanu posiadania na dzień dzisiejszy. Jako jedyny strażak z OSP Źrebce został odznaczony najwyższym strażackim odznaczeniem czyli Medalem im. Bolesława Chomicza.
 46. Sikora Sławomir, zmarł 10.04.2021r. Żył 72 lata.
 47. Jachymek Daniel, zmarł 07.12.2021r. w wieku 33 lat.
 48. Ruszczak Edmund, zmarł 24.08.2022r. w wieku  69 lat.
 49. Bartnik Dariusz s. Józefa, zmarł 4.05.2023r. w wieku 49 lat.